Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση προιοντων και υπηρεσιών της εταιρείας New media business, αλά και για οποιουδήποτε είδους συνεργασία/ανάθεση εργασιών/συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πελάτες. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα αλλά και χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία ή προιόν της new media business οι χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση της υπηρεσίας ή του προϊόντος.

Όροι της σύμβασης

Η New media business διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε αλλαγή μέσω από τις ιστοσελίδες της.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η New media business δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις παροχές της New media business για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 3. Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 4. Αποστολή – μαζική αποστολή με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 8. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 9. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 10. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, torrents, MP3 και ταινιών
 12. Σύνδεση ή απόπειρα σύνδεσης σε βάση(εις) δεδομένων εξωτερικά, βάσεις δηλαδή που δεν ανήκουν/υπάγονται εντός του ιδίου λογαριασμού φιλοξενίας.
 13. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.

Σε αποδεδειγμένη παραβίαση όλων των παραπάνω λόγων της παραγράφου, ο λογαριασμός από το οποίο προκλήθηκε η παραβίαση, τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών ο λογαριασμός φιλοξενίας διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.

 

Χρήση πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) του server τίθεται το 10% / CPU του server στα πακέτα shared hosting, ή επισκεψιμότητα που δεν ξεπερνά τις 1.000 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη ξεπερνούν την κατανάλωση του 10% των πόρων, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η New media business διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη ή και ακόμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό φιλοξενίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται πρόταση στον πελάτη για μετάβαση σε «High Resources» πακέτο φιλοξενίας, VPS ή και Dedicated Server.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών φιλοξενίας των πελατών της New media business. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκετε σε server της New media business, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.

 

Όρος Απεριόριστο Bandwidth (Κίνηση δεδομένων) σε Shared Hosting πακέτα

Με τον όρο Απεριόριστο Bandwidth που παρέχεται σε επιλεγμένα εμπορικά πακέτα Hosting, εννοείται η παροχή τόσων πόρων όσων απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία μιας υγιούς ιστοσελίδας, η οποία παροχή δεν παραβιάζει την ορθή λειτουργία των υπολοίπων sites που φιλοξενούνται στον ίδιο server. Η Απεριοριστή παροχή Bandwidth συνάδει με την πολιτική Ορθής Χρήσης, όπου ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα του καταναλώνει χωρίς περιορισμό το bandwidth που του παρέχει ο server, αντίστοιχο με αυτό της ισοκατανομής της επεξεργαστικής ισχύος του server (CPU) σε όλα τα sites του ιδίου shared hosting server. Όλα τα Shared Hosting Accounts υπόκεινται γενικώς στους όρους χρήσης του Shared Hosting (παράγραφοι Ευθύνη Χρήστη και Χρήση πόρων) και ειδικώς στους αναφερόμενους σε αυτήν την παράγραφο διευκρινιστικής σημασίας.
Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία σε πακέτο με Aπεριόριστο Bandwidth σε ιστοσελίδες με υψηλές απαιτήσεις σε CPU, με επισκεψιμότητα που ξεπερνά τις 1.000 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα, με ανάγκες για Online Streaming με τη χρήση των πόρων του server, με Online gaming, ή για την εξυπηρέτηση σκοπών όπως μετάδοση – μεταφορά – αποθήκευση δεδομένων που ουδεμία σχέση έχουν με τον ιστότοπο και με την ομαλή λειτουργία αυτού καθώς και για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας. Σε περιπτώσεις παραβίασης της Ορθής Χρήσης του Hosting Account η New media business διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απενεργοποίησης, κατάργησης ή και επιβολή περαιτέρω χρέωσης του λογαριασμού, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του server ή την αποζημίωση (όπου αυτό επιβάλλεται) της ιδίας της εταιρείας ή των φιλοξενούμενων sites λόγω ζημίας που μπορεί να προκλήθηκε. Επαναφορά του Account μπορεί να ολοκληρωθεί εάν και εφόσον ο πελάτης επιβεβαιώσει εγγράφως την επίλυση του προβλήματος που οδήγησε στην παραβίαση των όρων χρήσης ή την παραδοχή του άμεσης συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του Shared Hosting. Η New media business δεν φέρει καμία ευθύνη επιστροφής ή αντιλογισμού ποσού το οποίο καταβλήθηκε για τη φιλοξενία σε Shared Hosting πακέτο που απενεργοποιήθηκε ή τερματίστηκε λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης.
Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση οποιουδήποτε Shared Hosting πακέτου και σε τέτοιες περιπτώσεις κερδοσκοπίας εις βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας, η New media business διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού του λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την ευθύνη επαναφοράς ή παράδοσης αντιγράφων ασφαλείας. Στις διετείς συνδρομές πακέτων φιλοξενίας που παρέχουν δωρεάν την κατοχύρωση domain name, η κατοχύρωση αφορά σε όλες τις καταλήξεις πλην .tv.

 

Αντίγραφα Ασφαλείας

H New media business διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των φιλοξενούμενων στο shared hosting web sites. Ο πελάτης έχει επίσης ευθύνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων του.

 

 

Μαζική αποστολή emails για διαφημιστικούς λόγους – Spam Mails

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπετε μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και ληφθεί ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

απενεργοποιηθεί χωρίς άλλη προειδοποίηση.

New media Loyalty software – παρέχεται με το μοντέλο software as a service

Η New media business παραδίδει στον πελάτη/χρήστης της υπηρεσίας τη διαχείριση των υπηρεσιών NEW MEDIA Loyalty με URL εισόδου στην κονσόλα διαχείρισης, όνομα χρήστη & κωδικό. Με την παράδοση αποστέλλεται Πλήρης Οδηγός Χρήσης με σαφείς οδηγίες χειρισμού. Ο Οδηγός Χρήσης έχει εκπαιδευτικό σκοπό κι όχι περιοριστικό. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, μετά την παράδοση του έργου από τη New media business. Σε περιπτώσεις που οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται στον Οδηγό Χρήσης ως προτεινόμενες παρεμβάσεις από τη New media business, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η New media business δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η New media business, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του πελάτου και αποδοχής της σχετικής προσφοράς. Κάθε διαδικτυακός τόπος που έχει κατασκευαστεί με τη χρήση των υπηρεσιών New Media Loyalty φέρει ως αναφορά τον κατασκευαστή, ήτοι τη New media business, σε διακριτικό σημείο του υποσέλιδου. Η αναφορά αυτή, αποτελεί μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου ενώ η αφαίρεση της αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητώς.

 

Γενικοί όροι χρήσης New Media Business Loyalty

Η υπηρεσία New Media Business Online Loyalty, παρέχεται με το μοντέλο software as a service, εφεξής προϊόν, προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της New media business, εφεξής εταιρεία, ενώ υπόκειται και στους παρακάτω πρόσθετους όρους χρήσης:

1. Το προϊόν στην τελική του μορφή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας κι οποτεδήποτε η εταιρεία κρίνει απαραίτητο μπορεί να τροποποιήσει, καταργήσει, αναβαθμίσει το προϊόν ή να προβεί σε τροποποιήσεις της τιμολογιακής του πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Οι χρήστες του προϊόντος κατανοούν κι αποδέχονται ότι πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία την οποία καλούνται να ανανεώνουν με την πάροδο του επιλεγμένου κύκλου χρέωσης εάν επιθυμούν τη διατήρηση του.

3. Η συνδρομή συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση διαχείρισης της πλατφόρμας του new media Loyalty και του συνδεδεμένου λογαριασμού φιλοξενίας. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης του New Media Business Loyalty, μέσα από το οποίο διαθέτει τον έλεγχο των πόρων που καταναλώνει και της μνήμης που καταλαμβάνει στο δίσκο, ώστε οποτεδήποτε επιθυμεί να αιτηθεί αναβάθμιση του πακέτου του.

4. Το προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λογαριασμό φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης κατανοεί κι αποδέχεται ότι απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού φιλοξενίας για σκοπούς που δε σχετίζονται με τη λειτουργία του καταστήματος. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απενεργοποίηση, ακόμα και κατάργηση του λογαριασμού χωρίς προειδοποίηση.

5. Η εταιρεία αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων του New Media Business Loyalty και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ή κατ’ εντολή του χρήστη . Σε καμία περίπτωση, δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αρχείων αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες PHPMyAdmin, Back up και File Manager.

6. Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του New Media Business Loyalty και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε περιπτώσεις παραβίασης ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server. Οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας αντιμετωπίζεται κατά την κρίση της εταιρείας.

7. Ο χρήστης δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης της συνδρομής. Οποτεδήποτε επιθυμεί μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό του, με ταυτόχρονη αποδοχή της κατάργησης του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτομάτως στην απενεργοποίηση του λογαριασμού. Η εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένες συνδρομές.

Ασφάλεια

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η New media business χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και στην συνέχεια διερευνάτε η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.New media business.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάσσετε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων.

Η New media business αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 • Ασφάλεια
 • Κρυπτογράφηση Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password)
 • Απόρρητο Συναλλαγών Ασφάλεια

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του online loyalty & e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στη New media business είναι εμπιστευτικές και η New media business έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παραγγελίες και Προκαταβολές για παροχή υπηρεσιών 

Διεκπεραίωση παραγγελιών – Πολιτική τιμών
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δεν είναι οι τελικές (δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι” αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Ανεξόφλητοι λογαριασμοί οδηγούν σε αυτόματη απενεργοποίηση υπηρεσίας και η επανασύνδεση αυτής επιβαρύνεται με το κόστος των 29,95€ και δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρωθεί – τερματιστεί – απενεργοποιηθεί η υπηρεσία.

Οι προκαταβολές έναντι ανάθεσης εργασιών, συμβάσεων υπηρεσιών, παραμετροποίησης υπηρεσιών για custom/στα μέτρα του πελάτη υπηρεσιών ή λογισμικών, γενικώς προϊόντων εργασίας συμβουλευτικής ή προγραμματισμού Η/Υ δεν επιστρέφονται, όπως επίσης δεν επιστρέφονται και οι πληρωμές για εργασίες setup αρχικής παραμετροποίησης της υπηρεσίας Loyalty ή της υπηρεσίας Hosting.
Eξοφληση αξίας συνδρομών

Ο λογαριασμός θα πρέπει να εξοφλείται την προκαθορισμένη ημερομηνία και όχι αργότερα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης, το datacenter διακόπτει την πρόσβαση και χρεώνεστε με 49.00€ κόστος επανασύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο τον server, υποχρεούστε να δηλώσετε την ακύρωση 1 μήνα πριν τη λήξη του κύκλου χρέωσης. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να καταβάλετε το αντίτιμο για τον επόμενο κύκλο χρέωσης.

Τρόποι Πληρωμής

Μέσω Πιστωτικής κάρτας
Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard .
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης
Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σας ανακοινώνονται κατά την παραγγελία σας. H προμήθεια των εμβασμάτων προς τον λογαριασμό της New media business όταν ο προεπιλεγμένος τρόπος εξόφλησης είναι η κατάθεση σε τράπεζα, επιβαρύνει τον πελάτη.

Μέσω Paypal
Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω Paypal.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα η Paypal δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της πληρωμής / παραγγελίας παρά μόνο με το πέρας της χρονικής περιόδου που έχετε δήλωση κατά την παραγγελία σας.

 

Επικοινωνία

Το τμήμα υποστήριξης της New media business προσφέρει υποστήριξη εργάσιμες ημέρες 10.00-17.00 και φροντίζει να καλύπτει όλα τα θέματα το συντομότερο δυνατόν.
Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν πλήρη υποστήριξη μεσω email στο info@newmediabusiness.gr και τηλεφωνικά στο τηλ 2410.539535

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.