Ιδανικό για συνέδρια

USB STICK: Ιδανικό για Συνέδρια
Μοιράστε το πρόγραμμα του συνεδρίου και τις παρουσιάσεις σας με USB φλας Drive!
Αποθηκευτικοί χώροι έως και 16 gb με εκτυπωμένο το λογότυπό σας!